Współpraca 

Współpraca

Unia Europejska

BioTe21 jest beneficjentem Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Firma regularnie bierze udział w konkursach na projekty inwestycyjno-badawcze, organizowane w ramach systemu wspierania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym ZPORR 3.4 oraz Siódmego Ramowego Programu Europejskiego (priorytet Heath).

European Union ZPORRWrota Maopolski

Firma BioTe21 realizuje projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

europen union zporr

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.

klaster lifescience

Firma BioTe21 jest partnerem organizacji Klaster Lifescience