SYNTEZA DNA&RNA

Oferta cenowa

Oferta cenowa syntezy oligonukleotydów standardowych
[PLN/nukleotyd, netto]

Oczyszczanie

skala syntezy
0,04 [uM]

skala syntezy
0,2 [uM]

skala syntezy
1 [uM]

Odsalanie (sephadex)
- standard*

1,60

2,60

6,40

Kolumny DMT-on*

3,80

4,80

9,20

Oczyszczanie HPLC*

4,60

5,60

10,60

* Firma gwarantuje wydajność +/- 30% w odniesieniu do standardowego 20-nukleotydowego produktu syntezy po standardowym oczyszczaniu (odsalaniu). Zastosowanie dodatkowego, niestandardowego oczyszczania może wpłynąć na obniżenie gwarantowanej wydajności. Przy zamówieniach oligonukleotydów powyżej 80 zasad cena syntezy wzrasta o 50%.

Oferta cenowa syntezy oligonukleotydów RNA
[PLN/nukleotyd, netto]

Oczyszczanie

skala syntezy
0,2 [uM]

skala syntezy
1 [uM]

Odsalanie (sephadex)
- standard*

20,60

32,40

Oczyszczanie HPLC*

45,20

65,60

*Firma gwarantuje wydajność +/- 30% w odniesieniu do standardowego 20-nukleotydowego produktu syntezy po standardowym oczyszczaniu (odsalaniu). Zastosowanie dodatkowej, niestandardowej procedury oczyszczania może wpłynąć na obniżenie gwarantowanej wydajności. Przy zamówieniach oligonukleotydów powyżej 80 zasad cena syntezy wzrasta o 50%.