SYNTEZA DNA&RNA

Zamówienia

Pobranie pliku i wypełnienie Formularza Zamówień pobierz [plik xls, 7,3 Kb] (przy pierwszym zamówieniu). Przy każdym następnym zamówieniu stosujemy uproszczoną procedurę zamówień elektronicznych, za pośrednictwem indywidualnego konta elektronicznego.

Dostępne sposoby składania zamówień:

  • pocztą elektroniczną: biote21@biote21.com
  • za pośrednictwem założonego wcześniej kodowanego konta elektronicznego
  • przesyłką pocztową link
  • osobiście, w biurze BioTe21 link

Czas wykonania - do trzech dni roboczych, licząc od następnego dnia po złożeniu zamówienia.