SYNTEZA DNA&RNA

Synteza długich dwuniciowych odcinków DNA

synteza DNA synteza DNA synteza DNA
$('#s1').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Chemiczna synteza oligonukleotydów ssDNA -standardowe oligonukleotydy do reakcji PCR

Wynik: Produkt syntezy (6-80 zasad) będzie wydany w postaci oczyszczonego oligonukleotydu (odbiór na miejscu lub przesyłką pocztową).

Oferta cenowa syntezy oligonukleotydów standardowych
[PLN/nukleotyd, netto]
Oczyszczanie skala syntezy
0,04 [uM]
skala syntezy
0,2 [uM]
skala syntezy
1 [uM]
Odsalanie (sephadex)
- standart*
1,60 2,60 6,40
Kolumny DMT-on* 3,80 4,80 9,20
Oczyszczanie HPLC* 4,60 5,60 10,60

* Firma gwarantuje wydajność +/- 30% w odniesieniu do standardowego 20-nukleotydowego produktu syntezy po standardowym oczyszczaniu (odsalaniu). Zastosowanie dodatkowego, niestandardowego oczyszczania może wpłynąć na obniżenie gwarantowanej wydajności. Przy zamówieniach oligonukleotydów powyżej 80 zasad cena syntezy wzrasta o 50%.
Promocja syntezy oligonukleotydów standardowych - oligonukleotydy w skali 200nmol w cenie 40nmol.

Chemiczna synteza oligonukleotydów RNA:

  • siRNA,
  • miRNA, anty-miRNA
  • antysensy,
  • dsRNA,
  • 2'-O-metylowanych ssRNA (oporne na działanie RNAz).

Wynik: Produkt syntezy (do 60 zasad) będzie wydany w postaci oczyszczonego oligonukleotydu (odbiór na miejscu lub przesyłką pocztową).

Oferta cenowa syntezy oligonukleotydów RNA
[PLN/nukleotyd, netto]
Oczyszczanie skala syntezy
0,2 [uM]
skala syntezy
1 [uM]
Odsalanie (sephadex)
- standart*
20,60 32,40
Oczyszczanie HPLC* 45,20 65,60

* Firma gwarantuje wydajność +/- 30% w odniesieniu do standardowego 20-nukleotydowego produktu syntezy po standardowym oczyszczaniu (odsalaniu). Zastosowanie dodatkowej, niestandardowej procedury oczyszczania może wpłynąć na obniżenie gwarantowanej wydajności. Przy zamówieniach oligonukleotydów powyżej 80 zasad cena syntezy wzrasta o 50%.