SYNTEZA DNA&RNA

Chemiczna synteza genów

synteza DNA synteza DNA synteza DNA
$('#s1').cycle({fx:'fade', pause: 1});

BioTe21 oferuje syntezy długich dwuniciowych fragmentów DNA w oparciu o chemiczną syntezę jednoniciowych oligonukleotydów składanych w reakcji PCR. Największą zaletą prowadzonej przez nas syntezy chemicznej dsDNA w porównaniu z metodami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej jest możliwość znacznego skrócenia czasu otrzymania pożądanego DNA o całkowicie dowolnie dobranej sekwencji. Chemicznie syntetyzowane dsDNA wykorzystywane jest między innymi w celu szybkiego tworzenia ekspresyjnych konstruktów genetycznych, tworzenia kontroli genetycznych PCR oraz w innych aplikacjach genetycznych. Otrzymany produkt dsDNA posiada wolne końce 3'-T., dzięki czemu z łatwością może być wprowadzany do klonujących systemów wektorowych opatrzonych wolnymi końcami 3'-A.
W każdym przypadku zamówienia prosimy o kontakt z pracownikiem laboratorium BioTe21.

Wynik:
Produkt syntezy będzie wydany w postaci oczyszczonego dwuniciowego DNA w postaci wolnej lub wprowadzonej do wektora klonującego w E. coli (odbiór na miejscu lub przesyłką pocztową).

Koszt netto syntezy wynosi 7,5 zł/1p.z. produktu (opracowanie bioinformatyczne, synteza chemiczna, oczyszczenie produktu syntezy oraz analiza sekwencyjna)
W przypadku wprowadzenia produktu syntezy do wektora i transformacji wektorem E. coli cena wzrasta o 600 zł.