SYNTEZA GENÓW IN VITRO

Synteza genów in vitro

Staff

Firma BioTe21 oferuje innowacyjną usługę syntezy genów in vitro w oparciu o najnowsze techniki biologii molekularnej i biotechnologii.

Przykłady zastosowania syntezy genów in vitro:

 • Zwiększona ekspresja,
 • Wyeliminowanie potrzeby klonowania przy użyciu reakcji PCR,
 • Łatwe uzyskanie genów trudnych do uzyskania innymi metodami oraz ryzykownych,
 • Całkowita swoboda w projektowaniu i wyborze sekwencji,
 • Synteza dowolnych sekwencji (geny, cDNA),
 • Synteza różnych wariantów tego samego genu (alternatywny splicing),
 • Synteza genów oraz wektorów stosowanych w terapii genowej,
 • Synteza szczepionek DNA,
 • Synteza genów zawierających mutacje wykorzystywane w badaniach biochemicznych (badania aktywności enzymatycznej, wiązania ligandów przez receptory itp.).

Laboratorium BioTe21 jest w stanie przeprowadzić syntezę dowolnego genu lub sekwencji. W razie potrzeby uzyskana sekwencja może zostać wklonowana do wektora.

Informacje potrzebne do zrealizowania zamówienia:

 • Sekwencja ORF DNA,
 • Sekwencje cięcia przez enzymy restrykcyjne na obu końcach,
 • Sekwencje cięcia przez enzymy restrykcyjne, które mają być nieobecne w danej sekwencji,
 • Sekwencje cięcia przez enzymy restrykcyjne, które mają być zachowane w danej sekwencji,
 • Planowany i zamierzony system ekspresji dla zamówionej sekwencji.

W przypadku zamówienia syntezy genów in vitro prosimy o kontakt w celu przygotowania stosownej wyceny.