SYNTEZA BIAŁEK IN VITRO

Synteza białek in vitro

Mikromacierze

Roche-Applied-Science

Firma Biote21 oferuje innowacyjną usługę szybkiej syntezy białek in vitro w 24h na drodze jednoczesnej transkrypcji i translacji bezpośrednio z produktów PCR lub wysokowydajną syntezę białek in vitro z wektorów plazmidowych w oparciu o technologię Rapid Translation System RTS[Roche]. W zależności od wybranej metody detekcji oraz izolacji białka dostępne są następujące metki: His6-tag, HA-tag, AviTag and MBP (białko wiążące maltozę).

rapid translation system

Rapid Translation System RTS [Roche]

Usługa obejmuje wszystkie etapy prac od amplifikacji PCR sekwencji kodującej pożądane białko do zakończenia syntezy białka a w szczególności:

  • projekt, synteza i optymalizacja starterów z 5'-końcami, umożliwiającymi transkrypcję i translację in vitro: T7 promotor, miejsce wiązania rybosomów (RBS), oraz fragment homologiczny do izolowanej sekwencji,
  • przeprowadzenie jednoczesnej transkrypcji i translacji białka w systemie prokariotycznym lub eukariotycznym (do wyboru),

Zsyntetyzowane białko wydawane jest w postaci mieszaniny poreakcyjnej, zawierającej białka systemu transkrypcji i translacji in vitro. Na życzenie możemy przeprowadzić procedurę detekcji (Western-Blot z zastosowaniem specyficznych przeciwciał) oraz procedurę izolacji białka, w zależności od wybranego systemu oczyszczania białek.

Roche-Applied-Science]

Roche-Applied-Science

Warunki realizacji do uzgodnienia (wartość zlecenia zależy od wyboru systemu ekspresji, detekcji oczyszczania oraz pożądanej ilości białka).

Zapraszamy do współpracy!