SEKWENCJONOWANIE DNA

Zamówienie sekwencjonowania DNA

 1. Przy pierwszym zamówieniu prosimy o wypełnienie prostego i dostępnego poniżej formularza zamówień pobierz (plik xls, 7 Kb), zawierającego treść zlecenia oraz podstawowe informacje potrzebne do wystawiania faktur. Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza przesyłką pocztową, a w celu przyspieszenia realizacji zamówienia również na adres biote21@biote21.com.
 2. Przy każdym kolejnym zamówieniu zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu transferu danych kodowanych, do którego dostęp można uzyskać przez krótką rejestracją i zalogowanie się .  Zlecenie w formie wypełnionego wcześniej formularza zamówień przesłać można również  na adres biote21@biote21.com

Dostępne sposoby składania zamówień:

 • pocztą elektroniczną: biote21@biote21.com
 • za pośrednictwem założonego wcześniej kodowanego konta elektronicznego
 • przesyłką pocztową link
 • osobiście, w biurze BioTe21 link

Przygotowanie i dostarczenie materiału do analizy sekwencyjnej:

 • Startery -prosimy o dostarczenie co najmniej 20uL o stężeniu 4uM
 • Matryca -ilość matrycy potrzebna na jedną reakcję:
  Produkt PCR i DNA dwuniciowe (np. plazmidowe):
  ~100ng do 500[bp] + 100ng dodatkowo na każde 500[bp] =(~5uL o stęż.20[ng/uL]/reakcję/500bp dług.matrycy)
 • Czystość matrycy:
  Produkty PCR - polecamy oczyszczanie na złożu krzemionkowym z wykorzystaniem soli chaotropowych;
  DNA plazmidowe - do standardowej reakcji sekwencjonowania wysokokopijnych plazmidów klonujących wystarczy czystość oraz ilość DNA pozyskiwana z zestawów: "mini" -krzemionkowych systemów izolacji plazmidowego DNA

Dostarczenie zamówienia oraz materiału genetycznego do naszej pracowni.

Warunki realizacji zamówienia

Czas wykonania - do trzech dni roboczych, licząc od następnego dnia po złożeniu zamówienia oraz dostarczeniu materiału do badań.
Możliwość negocjacji ceny przypadku zleceń powyżej 40 reakcji przy jednym zamówieniu.
Oferta specjalna:

 1. dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu stosujemy 10% rabat
 2. za każde 50 zrealizowanych reakcji sekwencjonowania 5 reakcji gratis