SEKWENCJONOWANIE DNA

Oferta cenowa

  • Cena netto jednej reakcji sekwencjonowania: 35 PLN (wynik będzie podany w postaci pliku tekstowego oraz pliku zawierającego fluorogram analizowanej sekwencji.
  • Cena netto czyszczanie produktu PCR do reakcji sekwencjonowania - 10 PLN/ amplikon.
  • Analiza komputerowa wyników sekwencjonowania- 20 PLN netto. Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego, zawierającego wyniki analizy złożone w jeden ciąg sekwencyjny oraz graficzne zestawienie złożonej sekwencji z sekwencją wzorcową.