SEKWENCJONOWANIE DNA

Sekwencjonowanie DNA

sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
$('#s1').cycle({fx:'fade', pause: 3});

Firma BioTe21 oferuje usługę sekwencjonowania fragmentów DNA (amplikonów PCR, plazmidowego DNA, ssDNA) w oparciu o nowoczesną i niezawodną metodę kontrolowanego przerywania replikacji enzymatycznej (metoda dideoxy Sangera).

Proces sekwencjonowania przebiega w kilku etapach:

 • Reakcja PCR sekwencjonująca przy użyciu primera specyficznego do sekwencjonowanej matrycy (przy użyciu odczynników firmy Applied Biosystems),
 • Precypitacja produktów PCR,
 • Analiza sekwencji na zautomatyzowanym szesnasto-kapilarnym sekwenatorze firmy Applied Biosystems (ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer),
 • Bioinformatyczna analiza uzyskanych sekwencji DNA.

Nasza oferta obejmuje:

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych

 • Standardowa analiza sekwencyjna dsDNA (amplikonów PCR)
 • Analiza sekwencyjna hybrydowych dsRNA (produktów reakcji PCR z zastosowaniem UTP)
 • Analiza sekwencyjna plazmidowego DNA
 • Analiza sekwencyjna jednoniciowego DNA
 • Analiza SNP metodą minisekwencjonowania (SNaPshotR Multiplex System [AppliedBiosystems])
 • Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego oraz pliku zawierającego fluorogram analizowanej sekwencji.
  Cena netto jednej reakcji : 35 PLN
 • Oczyszczanie produktu PCR do reakcji sekwencjonowania
 • Produkty PCR do reakcji sekwencjonowania nie mogą zawierać dNTPs i starterów, w związku z czym oferujemy usługę oczyszczania, którą można wykonać również we własnym zakresie.
  Cena netto oczyszczania jednego amplikonu : 10 PLN
 • Kapilarna elektroforeza reakcji sekwencjonowania: Cena netto jednej reakcji : 14PLN

Korygowane składanie dwóch sekwencji Forward i Reverse: 

Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego zawierającego złożone sekwencje w pojedynczy kontig.
Koszt netto: 25PLN

Analiza porównawcza badanej sekwencji (do 1000bp) z dostarczoną sekwencją wzorcową:

Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego, zawierającego wyniki analizy złożone w jeden ciąg sekwencyjny oraz graficzne zestawienie złożonej sekwencji z dostarczoną sekwencją wzorcową.
Koszt netto: 10PLN

Analiza porównawcza badanej sekwencji (do 1000bp) z wzorcowymi sekwencjami w bazach bioinformatycznych:

Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego, zawierającego wyniki analizy złożone w jeden ciąg sekwencyjny oraz graficzne zestawienie złożonej sekwencji z sekwencją wzorcową wyprowadzoną z baz sekwencji.
Koszt netto: 25PLN