SEKWENCJONOWANIE DNA

Sekwencjonowanie całego genomu ludzkiego

sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
$('#s1').cycle({fx:'fade', pause: 3});

Laboratorium BioTe21 oferuje usługę sekwencjonowania całego genomu ludzkiego. Sekwencjonowanie DNA jest potężna technika związana obecnie z każdym aspektem badan biologicznych. Ostatnie postępy i odkrycia w zakresie wysokoprzepustowej kapilarnej analizy sekwencji kwasów nukleinowych łącznie z opracowaniem metody sekwencjonowania zwanej "shotgun sequencing method" niezaprzeczalnie ułatwiły i umożliwiły sekwencjonowanie całego genomu ludzkiego.

Sekwencjonowanie całego genomu ludzkiego umożliwia identyfikacje mutacji punktowych (ang. Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) ułatwiając w ten sposób wykrywanie zwiększonej podatności na wystąpienie chorób uwarunkowanych genetycznie. Dlatego tez sekwencjonowanie genomu stało się najlepsza metoda badawcza wykorzystywaną w identyfikacji i leczeniu wielu schorzeń.

Dodatkowe informacje:

  • W celu uzyskania sekwencji genomowego DNA potrzebny jest materiał genetyczny w ilości 10ug gDNA,
  • Koszt usługi pozostaje do uzgodnienia.