BADANIE OJCOSTWA

Termin realizacji

zamowienia

Szanowni Państwo,

Datę przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi pierwszy dzień po otrzymaniu dowodu wpłaty na pełną kwotę zamówienia oraz po dostarczeniu materiału biologicznego do naszego laboratorium w Krakowie.

Dla klientów instytucjonalnych (w tym Agencji Detektywistycznych) i korporacyjnych wprowadziliśmy 30-dniowy okres kredytowania, licząc od dnia wystawienia faktury oraz 20% rabatu przy zamówieniach powyżej 20-stu prób identyfikacyjnych.

W normalnym trybie  testy na ojcostwo przeprowadzane są w terminie 10-ciu dni roboczych.

Istnieje również możliwość wykonania badania w trybie ekspresowym
5-cio dniowym za dopłatą 50% jego wartości  lub w trybie ekspresowym 3-dniowym za dopłatą 100% wartości badania.

W przypadku dostarczenia zniszczonego lub niewłaściwie pobranego materiału, który uniemożliwiłby przeprowadzenie prawidłowej analizy genetycznej rościmy sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat w kwocie 450 zł za każdą próbkę oraz wydłużenia czasu badań o dodatkowe 10 dni roboczych (liczonych od momentu dostarczenia właściwie pobranej próbki).

 

 

Ge Money Bank