BADANIE OJCOSTWA

Badane układy genetyczne

W pracowni w Pracowni Identyfikacji Genetycznej BioTe21 badamy rutynowo, przy każdym zamówieniu, 19 podanych poniżej układów genetycznych typu STR (Short Tandem Repeat polymorphisms):
CSF1PO, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D2S1338, D19S433, FGA, TH01, TPOX, VWA, PentaD, PentaE, SE33 oraz Amelogenin (marker płci).

Trzy dodatkowe, wprowadzone przez nas do rutynowych badań układy STR, znajdują się na chromosomach somatycznych a nie na chromosomie Y, jak w przypadku większości firm oferujących "możliwość przebadania dodatkowych układów", dzięki czemu nasze badania rutynowo zwiększają pewność każdego wyniku nie tylko w stosunku do płci męskiej (chromosom Y), ale pozostają równie pewne przy analizie obydwu płci.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

  • najnowszych i uznanych światowych technologii genetycznych,
  • specjalistycznej, wysokorozdzielczej aparatury analitycznej, znajdującej się w naszym laboratorium na terenie Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • przez wykwalifikowany personel, w tym ze specjalnością "Biologia Molekularna" Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki czemu wykonywane testy cechuje najwyższa dokładność i największa na rynku pewność wyniku.
sekwencja
Ge Money Bank