BADANIE OJCOSTWA

Schemat przebiegu badań w Pracowni Identyfikacji Genetycznej

Oficjalne badania pokrewieństwa dla celów sądowych (protokolarne) Badania pokrewieństwa dla celów prywatnych Identyfikacja genetyczna dla klientów instytucjonalnych i koroporacyjnych
  Zakup Zestawu do Samodzielnego pobierania i Zabezpieczania Materiału Biologicznego (ZdSPiZMB) przez internet, telefonicznie lub osobiście  
Złożenie zamówienia na wybrany test analizy genetycznej (z oferty cenowej): przez internet lub osobiście na formularzu zamówienia Złożenie zamówienia na wybrany test analizy genetycznej (z oferty cenowej): przez internet osobiście na formularzu zamówienia lub na formularzu przesłanym w zestawie ZdSPiZMB (ZdSPiZMB) przez internet, telefonicznie lub osobiście Złożenie pisemnego zlecenia na przeprowadzenie badań genetycznych.
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym konsultantem
Protokolarne pobranie materiału biologicznego przez przeszkolony personel w oddziale naszej firmy Samodzielne pobranie materiału biologicznego za pomocą zestawu ZdSPiZMB lub przez przeszkolony personel w oddziale naszej firmy  
  Odesłanie materiału do badań na nasz adres zwrotny drogą pocztową lub osobiście Dostarczenie materiału do badań na adres Pracowni Identyfikacji Genetycznej, wraz ze zleceniem badania
Przyjęcie zlecenia do realizacji po:
dostarczeniu materiału biologicznego do naszej Pracowni Identyfikacji Genetycznej oraz potwierdzeniu wpłaty za badanie.
 
Zakodowanie badanych próbek i rozpoczęcie analizy genetycznej na 18-stu somatycznych układach genetycznych typu STR + układ amelogeniny (marker płci).

Udostępnienie zleceniodawcy wyniku badań genetycznych w formie jednoznacznej ekspertyzy, z zaznaczeniem wszystkich zidentyfikowanych alleli w 18-stu somatycznych układach genetycznych typu STR + układ amelogeniny (marker płci).

Wyniki są wydawane wyłącznie zleceniodawcy, po uzgodnieniu formy przekazania:

  • osobiście (forma drukowana),
  • przesyłką pocztową poleconą, priorytetową (forma drukowana),
  • elektronicznie, za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia internetowego (podobnego do bankowych transakcji internetowych), po uprzednio podpisanej umowie, z wydaniem haseł dostępowych.
Ge Money Bank