BADANIE OJCOSTWA

Badanie mitochondrialnego DNA (mt DNA)

Pracownia Identyfikacji Genetycznej BioTe21 prowadzi również analizę sekwencyjną mitochondrialnego DNA (mtDNA) w obszarze wysoce zmiennych sekwencji HVS-I oraz HVS-II.

Mitochondrialne DNA wykorzystywane jest do identyfikacji genetycznej tylko w przypadku niewystarczającej ilości DNA genomowego (gDNA), zwłaszcza gdy doszło do widocznego zdegradowania materiału biologicznego. Liczba kopii poszczególnych układów STR w pojedynczej komórce wynosi 2 i odpowiada parze chromosomów, po jednym od ojca i matki, podczas gdy liczba kolistych cząsteczek mitochondrialnego DNA może dochodzić w pojedynczej komórce do kilku tysięcy. Fakt przewagi liczebnej kopii mtDNA nad gDNA w jednej komórce decyduje o wykorzystaniu mitochondrialnego DNA wtedy gdy genomowe DNA zostało zniszczone. Prawdopodobieństwo pozostania nienaruszonych kopii mtDNA w porównaniu z gDNA w zdegradowanym materiale biologicznym jest zatem wielokrotnie wyższe, co umożliwia wykonanie identyfikacji tam, gdzie standardowe metody analizy na genomowych układach STR nie odniosą skutku. Badanie jednak mitochondrialnego DNA, choć prowadzone z wykorzystaniem podobnych metod biologii molekularnej, nie daje jednak tak dokładnych i pewnych wyników jak analiza układów STR na genomowym DNA (liczba różnic genetycznych na mtDNA jest mniejsza niż w przypadku analizy układów STR na genomowym DNA).

Ge Money Bank