BADANIE OJCOSTWA

Materiał do badań

Materia do bada

Podstawowym materiałem do badań pokrewieństwa jest prosty i nieinwazyjny wymaz z błony śluzowej jamy ustnej. DNA zawarte w każdej komórce naszego ciała, w tym w komórkach błony śluzowej jamy ustnej, jest w 100% identyczne w swojej sekwencji, jak DNA zawarte w komórkach krwi.

Wymaz z podpoliczkowej części jamy ustnej stanowi doskonałe źródło dużej ilości DNA i jest dobrym materiałem do analizy pokrewieństwa.

W przypadku identyfikacji genetycznej w oparciu o mikroślady materiałem do badań może być włos wyrwany wraz z cebulką, widoczna sucha plama krwi, spermy lub innego zabrudzenia pochodzenia ludzkiego, zużyta chusteczka higieniczna, smoczek, szczoteczka do zębów, itp.

Ge Money Bank