BADANIE OJCOSTWA

Oferta cenowa badań pokrewieństwa

Oznaczenie testu Opis testu Cena Brutto (zł) Termin realizacji
(dni robocze)
ZMB Zestaw do Samodzielnego Pobierania i Zabezpieczania Materiału Biologicznego.
Zestaw zawiera wszystkie konieczne elementy, potrzebne do samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego, jak również kopertę zwrotną, w której pobrany materiał przesyłany jest do naszej pracowni. Zakup zestawu nie jest konieczny w przypadku pobierania materiału biologicznego w naszym laboratorium.
85  
TIG3-16
skrócony
(do trzech osób)
Podstawowy test na ustalenie ojcostwa, test dla trzech osób:
materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki.
Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane.
Wynik:
potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
860 10
TIG3-16
(do trzech osób)
Podstawowy test na ustalenie ojcostwa (pokrewieństwa), test dla trzech osób:
materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki.
Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane.
Wynik:
potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (pokrewieństwa) z tabelą alleli profilu genetycznego w postaci 15 układów STR + marker płci oraz analiza biostatystyczna profilu genetycznego 16 układów STR pokrewieństwa.
900 10
TIG3-19 Rozszerzony test na ustalenie ojcostwa (pokrewieństwa), test dla trzech osób:
materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki.
Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane.
Wynik:
oznaczenie profilu genetycznego 18 układów STR + marker płci (do trzech osób) oraz analiza biostatystyczna pokrewieństwa.
1350 15
TIG3
(sądowy)
Podstawowy test na ustalenie ojcostwa (pokrewieństwa),
test dla trzech osób: materiał pobierany protokolarnie od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki.
Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane.
Wynik:
oznaczenie profilu genetycznego 15 z możliwością rozszerzenia do 18 układów STR + marker płci (do trzech osób) oraz analiza biostatystyczna pokrewieństwa.
1350 10
TIG3+ Test uzupełniający do podstawowego badania TIG3,
test dla jednej osoby, stosowany w przypadku konieczności wykonania analizy genetycznej dla kolejnej osoby w tej samej grupie porównawczej (drugie dziecko, drugi potencjalny ojciec lub matka itp.).
450 10
TIG1 Test identyfikacji genetycznej pojedynczej próbki.
Test stosowany najczęściej w celu ustalenia pojedynczego profilu genetycznego.
Wynik: oznaczenie profilu genetycznego 19 układów STR pojedynczej próbki.
Test ten z oczywistych względów nie obejmuje analizy porównawczej między próbkami.
720  
TAP Analiza Porównawcza Pokrewieństwa na podstawie wyników identyfikacji genetycznej.
Test uzupełniający do badania TIG1, polegający na analizie pokrewieństwa do 3 próbek.
350  
TIG-mtDNA Analiza sekwencyjna mitochondrialnego DNA
test stosowany zwykle w przypadku mikrośladów, zwłaszcza gdy materiał do badań jest źle zabezpieczony lub zachodzi podejrzenie zniszczenia zawartego w nim DNA.
Wynik: sekwencja wysokozmiennych rejonów HVI oraz HVII mitochondrialnego DNA. W przypadku oznaczania więcej niż jednej próbki w celach porównawczych, zachodzi konieczność zamówienia testu uzupełniającego TAP.
1700 15

Koszt badań wykonywanych w oparciu o mikroślady wzrasta o 30% za każdą badaną próbkę.
Badania ekspresowe - do 5dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji wykonywane będą z 50% dopłatą. Badania ekspresowe do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji wykonywane będą z 100% dopłatą.

  • Gwarantujemy najwyższą na rynku pewność wyniku, dzięki rutynowo prowadzonej analizie 18-stu somatycznych układów genetycznych typu STR z dziewiętnastym układem amelogeniny (marker płci) jednocześnie,
  • Gwarantujemy możliwie najkrótszy czas badania, przez zastosowanie nowoczesnej i wysokorozdzielczej aparatury, wykonującej jednocześnie analizy wielu próbek,
  • Gwarantujemy konkurencyjne ceny badania,
  • Gwarantujemy ochronę danych osobowych. Wszystkie potrzebne dane do wykonania badania, jak również same wyniki stanowią tajemnicę firmy i nie będą bez Państwa zgody i wiedzy rozpowszechniane.
Ge Money Bank