NOWE BIOTECHNOLOGIE

Badania genetyczne w medycynie molekularnej

LABORATORIUM BioTe21 wykonuje następujące usługi z dziedziny badań genetycznych w medycynie molekularnej:

  • Opracowywanie technologii diagnostycznych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych metod analizy mutacji typu SNP w aspekcie badań onkologicznych, identyfikacyjnych, neurodegeneracyjnych i innych badań genomu,
  • Opracowywanie technologii diagnostycznych z wykorzystaniem metod analizy na niskim poziomie rozdzielczości (elektroforeza na żelu),
  • Opracowywanie technologii pomiarów ilościowych i jakościowych w analizie genetycznej,
  • Opracowywanie technologii identyfikacji genetycznej mikroorganizmów,
  • Opracowywanie zestawów diagnostycznych,
  • Prowadzenie badań genetycznych.