NOWE BIOTECHNOLOGIE

Tworzenie konstruktów genetycznych

  • opracowywanie bioinformatyczne konstruktów genetycznych
  • tworzenie konstruktów klonujących
  • tworzenie ekspresyjnych konstruktów genetycznych w oparciu od dostępne na rynku systemy ekspresji genów w modelach bakteryjnych i drożdżowych
  • tworzenie konstruktów genetycznych ekspresji genów w komórkach eukariotycznych (liniach komórkowych
  • tworzenie wyciszających konstruktów genetycznych siRNA oraz miRNA

Opracowywanie bioinformatyczne konstruktów genetycznych:

Usługa obejmuje projekt starterów klonujących wybrany fragment DNA łącznie z wprowadzeniem miejsc restrykcyjnych jak również symulację poszczególnych reakcji restrykcji i ligacji w trakcie tworzenia konstruktu genetycznego.
Koszt netto: 1300 PLN

Fizyczne tworzenie genetycznych konstruktów klonujących:

Usługa obejmuje opracowanie i chemiczną syntezę starterów, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie potrzebne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora klonującego. Wynik wydawany będzie w postaci gotowych konstruktów genetycznych w komercyjnie dostępnych wektorach plazmidowych.
Koszt netto: 2500 PLN

Fizyczne tworzenie bakteryjnych konstruktów ekspresyjnych.

Usługa obejmuje opracowanie bioinformatyczne i chemiczną syntezę starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu oraz w oparciu o dostarczony materiał biologiczny, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie potrzebne etapy oczyszczania DNA, wprowadzenie do wektora klonującego, dobór wektora ekspresyjnego, przeklonowanie.

Wynik wydawany będzie w postaci gotowych konstruktów genetycznych w komercyjnie dostępnych wektorach plazmidowych, wprowadzonych na życzenie do klonujących lub ekspresyjnych bakterii dostarczonych przez klienta.
Koszt netto: 9000 PLN

 

Fizyczne tworzenie konstruktów genetycznych ekspresji genów w komórkach eukariotycznych (liniach komórkowych):

Usługa obejmuje opracowanie bioinformatyczne i chemiczną syntezę starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu oraz w oparciu o dostarczony materiał biologiczny, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie potrzebne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora klonującego. Wynik wydawany będzie w postaci gotowych konstruktów genetycznych w komercyjnie dostępnych wektorach plazmidowych.
Koszt netto: 9000 PLN 

Fizyczne tworzenie wyciszających konstruktów genetycznych siRNA oraz miRNA:

Usługa obejmuje opracowanie bioinformatyczne i chemiczną syntezę oligonukleotydów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu oraz w oparciu o dostarczony materiał biologiczny, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie potrzebne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora klonującego. Wynik wydawany będzie w postaci gotowych konstruktów genetycznych w komercyjnie dostępnych wektorach plazmidowych.
Koszt netto: 7000 PLN

Uwagi

Dostarczany przez klienta materiał:

  1. matrycowe DNA, cDNA, RNA lub konstrukt klonujący
  2. informacja o pożądanej sekwencji wzorcowej (CDS, miRNA, siRNA)
  3. bakterie ekspresyjne (w przypadku życzenia wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych przygotowanego konstruktu)
  4. wektory ekspresyjne (w przypadku życzenia wprowadzenia do rzadko stosowanego wektora)

Przewidziany czas realizacji zależy od stopnia trudności wykonania konstruktów (temperatura mięknięcia amplikonu, sekwencja wiązania starterów, długość wklonowywanych fragmentów DNA) - średnio ok 3 m-cy - łącznie z przeklonowaniem do wektorów ekspresyjnych. Oferta nie zawiera optymalizacji ekspresji białka i przeprowadzania zmian sekwencji kodującej np na drodze mutagenezy ukierunkowanej w celu zwiększenia wydajności ekspresji a jedynie dobór wektora ekspresyjnego i bakterii ekspresyjnych w celu optymalizacji translacji i prawidłowego fałdowania białek.