Analiza mikromacierzy

Analiza mikromacierzy

Mikromacierze

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych klientów wprowadziliśmy usługę analiz genetycznych z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych oraz mikromacierzy miRNA dla potrzeb naukowych i diagnostycznych. Oferujemy pomoc w zaplanowaniu i opracowaniu strategii badań na platformie badań mikromacierzowych oligonukleotydowych i cDNA.

Aplikacje:

  • Badanie ekspresji genów na poziomie transkryptomu,
  • Analiza ekspresji miRNA,
  • Detekcja mutacji i polimorfizmów,
  • Genotypowanie (oznaczanie SNP).

Warunki realizacji do uzgodnienia.

Zapraszamy do współpracy!