BADANIA KRYMINALISTYCZNE

Badania kryminalistyczne

Partnerzy:
centrum ekspertyz kryminalistycznych

Szanowni Państwo!
Laboratorium Identyfikacji Genetycznej BioTe21 oferuje Państwu wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych na zlecenia Prokuratur, Sądów oraz Agencji Detektywistycznych.

Wykonywane przez nas badania genetyczne charakteryzuje wysoki współczynnik skuteczności, a wydawane ekspertyzy stanowią niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym i karnym. Badania prowadzimy w oparciu o stosowane na całym świecie procedury i standardy badań pokrewieństwa, z uwzględnieniem zaleceń Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

W laboratorium BioTe21 stawiamy na rzetelność i dokładność uzyskiwanych wyników, dlatego badania kryminalistyczne wykonujemy dwukrotnie. Prace laboratoryjne prowadzimy w logicznie ustalonej kolejności, umożliwiającej obniżenie kosztów ekspertyzy.

  • Na początku z wyizolowanego materiału dowodowego wykluczamy mikroślady niebędące materiałem biologicznym przez wykonanie jakościowej analizy pod kątem obecności krwi, śliny, moczu lub spermy.
  • Następnie z wyizolowanego materiału biologicznego wykluczamy mikroślady niebędące pochodzenia ludzkiego przez zastosowanie metody PCR, która jednocześnie umożliwia określenie, czy dany mikroślad zawiera dostateczną ilość DNA, wymaganą do przeprowadzenia analizy genetycznej układów STR. Koszt takiego wstępnego badania jest 13-krotnie niższy od bezpośredniej oceny genetycznej układów STR, co umożliwia obniżenie kosztów ekspertyzy o wartość analizy nieprzydatnego kryminalistycznie materiału biologicznego.
  • Podczas ostatniego etapu badań wykonujemy analizy genetyczne co najmniej 15 niezależnych układów STR, wyłącznie na pozytywnie ocenionym wcześniej materiale dowodowym.

Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych termin wydania opinii biegłego sądowego ma kluczowe znaczenie dla sprawy, opracowujemy ekspertyzę standardowo w ciągu 10 dni roboczych.

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań identyfikacji genetycznej są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP32, GEDNAP33, GEDNAP34, GEDNAP35 w zakresie analizy genetycznej układów typu STR, jak również unikatowe w Polsce certyfikaty analizy sekwencyjnej mitochondrialnego DNA w zmiennych rejonach mtDNA-HVI i mtDNA-HVII.

Zapraszamy do współpracy!

Wiarygodność

BioTe21 - Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008 BioTe21 - Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008
$('#s8').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2009r kapituła konkursu: Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008 przyznała BioTe21 pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Celem Konkursu Liderzy OSOZ 2008 jest „Wyróżnienie osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce w roku 2008, wyprzedzają istniejące standardy, kierują się w swoim działaniu determinacją i zaangażowaniem, dzięki czemu stanowią inspirację i przykład dla pozostałych uczestników rynku ochrony zdrowia.”.

 
BioTe21 - MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008

Pragniemy również zaznaczyć, iż w 2008 roku zgodnie z decyzją Kapituły Fundacji Kronenberga w Konkursie o tytuł MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008, firma BIOTE21 ADAM MASTER została wyróżniona w kategorii GŁÓWNEJ. Nagroda przyznawana jest przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga wspieranej przez fundatora  nagrody – Citi-Handlowy i międzynarodową Grupę kapitałową Citi.

 
Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35
$('#s4').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP34 i GEDNAP35 (German DNA Profiling Group) w zakresie analizy genetycznej DNA 18-stu somatycznych układów typu STR, jak również unikalny w Polsce certyfikat analizy sekwencyjnej mitochondrialnego DNA w zmiennych rejonach mtDNA-HVI i mtDNA-HVII. Testy biegłości w badaniach genetycznych GEDNAP rekomendowane są między innymi przez Europejską Sieć  Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI), a otrzymanie takich certyfikatów przez laboratorium BioTe21 gwarantuje najwyższą jakość i pewność uzyskiwanych wyników.

Wpis do Ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej BioTe21 Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej BioTe21
$('#s5').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Laboratorium Diagnostyki Genetycznej BioTe21 uzyskało również Wpis do Ewidencji Laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) pod numerem identyfikacyjnym 2782.

W trosce o zaufanie naszych klientów jak również najwyższą jakość świadczonych usług Laboratorium Diagnostyki Genetycznej BioTe21 uzyskało także status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BioTe21 (NZOZ), wpisanego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi 12-01766.

Certyfikat Biegłego Sądowego Certyfikat ETA Certyfikat Certyfikat
$('#s6').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.

BioTe21 stawia na wysoką jakość świadczonych usług, oferuje szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny.

Nauka & Doświadczenie & Profesjonalizm & Nauka & Doświadczenie & Profesjonalizm & Nauka