Analiza mikromacierzy

Analiza bioinformatyczna - oferta cenowa

Korygowane składanie dwóch sekwencji Forward i Reverse: 
Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego zawierającego złożone sekwencje w pojedynczy kontig.
Koszt netto: 25PLN

Analiza porównawcza badanej sekwencji (do 1000bp) z dostarczoną sekwencją wzorcową:
Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego, zawierającego wyniki analizy złożone w jeden ciąg sekwencyjny oraz graficzne zestawienie złożonej sekwencji z dostarczoną sekwencją wzorcową.
Koszt netto: 10PLN

Analiza porównawcza badanej sekwencji (do 1000bp) z wzorcowymi sekwencjami w bazach bioinformatycznych:
Wynik będzie wydany w postaci pliku tekstowego, zawierającego wyniki analizy złożone w jeden ciąg sekwencyjny oraz graficzne zestawienie złożonej sekwencji z sekwencją wzorcową wyprowadzoną z baz sekwencji.
Koszt netto: 25PLN

Projektowanie starterów do reakcji PCR i sekwencjonowania:
Koszt netto:  350PLN/parę
(Każdy następny oligonukleotyd na tej samej sekwencji 100PLN netto)

Opracowywanie bioinformatyczne konstruktów genetycznych:

Usługa obejmuje projekt starterów klonujących wybrany fragment DNA łącznie z wprowadzeniem miejsc restrykcyjnych jak również symulację poszczególnych reakcji restrykcji i ligacji w trakcie tworzenia konstruktu genetycznego.
Koszt netto: 1300PLN

Inne projekty analizy komputerowej i bioinformatycznej
Cena do uzgodnienia - odpowiemy na każde Państwa pytanie.