PRACOWNIA DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ

Materiał do badań

Materia do bada

Podstawowym materiałem do przeprowadzenia badań genetycznych jest prosty i nieinwazyjny wymaz z błony śluzowej jamy ustnej albo w niektórych wypadkach krew. DNA zawarte w każdej komórce naszego ciała, w tym w komórkach błony śluzowej jamy ustnej, jest w 100% identyczne w swojej sekwencji, jak DNA zawarte w komórkach krwi. Zatem oba te sposoby stanowią doskonałe źródło materiału genetycznego do badań.