PRACOWNIA DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ

Pracownia diagnostyki genetycznej

$('#s7').cycle({fx:'fade', pause: 1});

 

Diagnostyka genetyczna jest prężnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, wykorzystującą najnowsze osiągnięcia technologiczne i doniesienia naukowe, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie istotnych informacji medycznych wyprzedzających kliniczne pojawienie się schorzenia. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci testów genetycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko zachorowania, uzupełnić i potwierdzić obecność dziedzicznego obciążenia genetycznego, a przede wszystkim uświadomić pacjenta, jego rodzinę oraz lekarza o korzyściach podjęcia świadomych działań prewencyjnych czy wcześniejszego wkroczenia z celowaną terapią.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i możliwościom jakie daje nowa, intensywnie rozwijająca się część medycyny zwanej molekularną, pragniemy zaoferować Państwu ponad 2000 testów z zakresu diagnostyki genetycznej predyspozycji do powszechnie występujących, groźnych schorzeń jak również bardzo rzadkich jednostek chorobowych. Tak bogaty wybór zwalidowanych testów genetycznych jest możliwy dzięki naszej współpracy i uczestnictwu w międzynarodowym konsorcjum specjalistycznych jednostek laboratoryjnych, posiadających bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu analiz jak i profesjonalnym opiniowaniu wyników badań.

Wiarygodność

BioTe21 - Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008 BioTe21 - Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008
$('#s8').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2009r kapituła konkursu: Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008 przyznała BioTe21 pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Celem Konkursu Liderzy OSOZ 2008 jest „Wyróżnienie osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce w roku 2008, wyprzedzają istniejące standardy, kierują się w swoim działaniu determinacją i zaangażowaniem, dzięki czemu stanowią inspirację i przykład dla pozostałych uczestników rynku ochrony zdrowia.”.

 
BioTe21 - MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008

Pragniemy również zaznaczyć, iż w 2008 roku zgodnie z decyzją Kapituły Fundacji Kronenberga w Konkursie o tytuł MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008, firma BIOTE21 ADAM MASTER została wyróżniona w kategorii GŁÓWNEJ. Nagroda przyznawana jest przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga wspieranej przez fundatora  nagrody – Citi-Handlowy i międzynarodową Grupę kapitałową Citi.

 
Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35 Certyfikaty GEDNAP34, GEDNAP35
$('#s4').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP34 i GEDNAP35 (German DNA Profiling Group) w zakresie analizy genetycznej DNA 18-stu somatycznych układów typu STR, jak również unikalne w Polsce certyfikaty analizy sekwencyjnej mitochondrialnego DNA w zmiennych rejonach mtDNA-HVI i mtDNA-HVII oraz certyfikat identyfikacji biochemicznej mikrośladów biologicznych. Testy biegłości w badaniach genetycznych GEDNAP rekomendowane są między innymi przez Europejską Sieć  Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI), a otrzymanie takich certyfikatów przez laboratorium BioTe21 gwarantuje najwyższą jakość i pewność uzyskiwanych wyników.

Wpis do Ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej BioTe21 Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej BioTe21
$('#s5').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Laboratorium Diagnostyki Genetycznej BioTe21 uzyskało również Wpis do Ewidencji Laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) pod numerem identyfikacyjnym 2782.

W trosce o zaufanie naszych klientów jak również najwyższą jakość świadczonych usług Laboratorium Diagnostyki Genetycznej BioTe21 uzyskało także status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BioTe21 (NZOZ), wpisanego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi 12-01766.

Certyfikat Biegłego Sądowego Certyfikat ETA Certyfikat Certyfikat
$('#s6').cycle({fx:'fade', pause: 1});

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.

BioTe21 stawia na wysoką jakość świadczonych usług, oferuje szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny.

Nauka & Doświadczenie & Profesjonalizm & Nauka & Doświadczenie & Profesjonalizm & Nauka