ArtGen21

Materiał genetyczny

Materiałem do oznaczenia profilu genetycznego jest jest prosty i nieinwazyjny wymaz z błony śluzowej jamy ustnej. Wymaz z podpoliczkowej części jamy ustnej stanowi doskonałe źródło dużej ilości DNA, stanowiącego materiał do oznaczenia zindywidualizowanego profilu genetycznego. W sytuacji gdy pragniecie Państwo podarować komuś prezent-niespodziankę bez wiedzy zainteresowanego możemy oznaczyć identyfikujący kod genetyczny na podstawie mikrośladów. Chętnie udzielimy potrzebnych informacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Chcąc wykonać analizę materiału genetycznego dla potrzeb ArtGen21 prosimy o kontakt bezpośredni w naszej Pracowni Identyfikacji Genetycznej lub alternatywnie zamówienie przesyłki zawierającej Zestaw do Samodzielnego Pobierania i Zabezpieczania Materiału Biologicznego - ZMB (instrukcja pobierania materiału biologicznego) w postaci prostego wymazu z jamy ustnej. Zestaw wysyłamy przesyłką pocztową na wskazany przez Państwa Adres. Zestaw ten może zostać w równie prosty sposób odesłany do analizy na adres firmy BioTe21, po uprzednio wykonanym samodzielnym pobraniu materiału.