COOPERATION 

Cooperation

The European Union

BioTe21 jest beneficjentem Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Firma regularnie bierze udział w konkursach na projekty inwestycyjno-badawcze, organizowane w ramach systemu wspierania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym ZPORR 3.4 oraz Siódmego Ramowego Programu Europejskiego (priorytet Heath).

European Union ZPORRWrota Maopolski

Firma BioTe21 realizuje projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

europen union zporr

Project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF) as part of the Integrated Regional Operational Programme (IROP)

klaster lifescience

Lifescience Cluster